2017. október 22., Magyar motívumok

22 oct 2

2017. október 22., vasárnap, 18.00

Magyar motívumok

magyar kortárs, magyar népzene, improvizációk

Nottara Színház Horia Lovinescu terem (Magheru sgt. 20.)

A koncert „magyar tájakon” vándorolva kísérli meg körbejárni és megkeresni a kapcsolatot a klasszikus zene, a népzene, és a népi ihletésű improvizációk között. Tánccal, szóval, énekkel, muzsikával…

 
Az előadással Magyarország nemzeti ünnepét ünnepeljük, ugyanakkor Kodály Zoltánra is emlékezünk születésének 135., halálának 50. évfordulóján, aki szinte a teljes magyar nyelvterületen végzett felbecsülhetetlen értékű népzenegyűjtő munkájával – Bartókkal és Lajthával együtt – feltárta a nép által megőrzött gazdag hagyomány, és aki a népdal-gyűjtés, -lejegyzés és -rendszerezés terén iskolateremtő mester volt.
 
A programban a mai magyar zeneszerzők művei ugyanúgy jelen vannak, mint a százéves nagyjaink, a népi ihletésű írott zene, a népzene, vagy éppen a népzenei ihletésű jazz. A műfajok közötti átjárhatóságot az alapvetően különböző stílusokat képviselő előadók együttes munkája biztosítja, és hozza közel a hallgatóhoz.
 
Fellép:
Borbély Mihály, fúvós hangszerek (szaxofon, klarinét, tárogató, kaval, tilinkó, stb.)
Fülep Márk, fúvós hangszerek (fuvola, pikoló, altfuvola, flóta, hosszi furugla, tilinkó, stb.)
Lukács Miklós, cimbalom
Bognár Szilvia, ének
Tóth Ildikó „Fecske”, tánc
Farkas Zoltán „Batyu”, tánc, ütőgardon, dob
 
22 oct 12 Bognr Szilvia 3
 
Műsor:
 
Kocsár Miklós: Varázsdoboz
Lukács Miklós: Hazaút
Lajtha László: Vif et gracieux
Palóc verbunk és friss csárdás
A talányfejtő lány (ballada)
Farkas Ferenc: XVII. századi magyar táncok
 
Kodály Zoltán: Epigrammák: 2; 3
Kodály-módszer a táncban
 
Dunántúli dallamok (Kodály gyűjtés)
Gyimesi népzene
Borbély Mihály – Farkas Zoltán: Kettős
 
Szatmári cigánydalok
Borbély Mihály – Lukács Miklós: Improvizációk Kodály-dallamokra
Bartók Béla: Román népi táncok, benne: improvizációk és moldvai népzene
 
F FRI196007060266-1024x575
 
 
A helyek száma korlátozott, a belépés a barahajnal@bumkk.ro címre küldött és visszaigazolt helyfoglalás alapján lehetséges.
Kodalykkm 1imageResize