2017. áprlis 20-28., Hajnalodik 1956-2016

2017. áprlis 20-28.

Hajnalodik 1956-2016

kiállítás a Cinepolitica Nemzetközi Filmfesztivál keretében

 
„A kerek világon, minden térképen és glóbuszon, ma átírják a
nevedet, Budapest. Ez a szó már nem egy várost jelöl, Budapest
ma annyit tesz, hogy hősiesség. Budapest, minden nyelvén a
világnak azt jelenti: hűség, önfeláldozás, nemzeti becsület.
Minden ember, aki szereti szülővárosát, azt kívánja: légy te is
olyan, mint Budapest. Kívánom én is: légy mindörökké olyan,
amilyen ma vagy, Budapest. Büszke és bátor emberek tanyája,
magyarok jó útra vezérlője, az emberi fajta csillagfénye,
Budapest.”
Örkény István: Fohász Budapestért
Az 1956-os forradalom és szabadságharc drámai eseményei színte minden családban sorfordítóak voltak, máig kihatnak. Vannak, akik 60 év után is képesek a forradalmi napok legapróbb részleteit is felidézni és vannak, akikben inkább már csak hangulatok, érzések, homályosodó emlékképek élnek. Vannak családok, akik még mindig alig mernek beszélni a régmúlt eseményeiről és vannak, akik kötelességüknek érzik, hogy a családi legendárium fontos része legyen mindaz, ami 1956-ban történt.
A Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet most nyíló kiállításának központi gondolata az emlékezés és ennek szinte minden aspektusa. A tények és az érzelmek, a személyes sorsok, életutak emléktöredékei alkotják a tárlat gerincét. A különleges, egyedi tervezésű installációk segítségével bemutatott fotók, hanganyagok, korabeli napló-, levél-, irodalmi töredékek biztosítják az egyedülálló élményt a tárlat látogatóinak. Az érzelmek kutatása a közelmúlt történeti vizsgálódásaiban is egyre jelentősebb szerepet kapott, ehhez a trendhez igyekszik a kiállítás a maga eszközeivel kapcsolódni, bemutatni a (részben) ismert tényszerű elemek mellett az eseményekben megjelenő (jórészt pozitív) érzelmeket.
A tárlat segít emlékezni, újra átélni vagy megsejteni valamit a forradalmi napok történéseiből, az emberek lelkesedéséből, a szabadságvágyból, a félelmeket leküzdő bátorságból, a reményből, a hit és a kétely örök harcából, a közös célért születő egységből.
 
A kiállítást a Cinepolitica Nemzetközi Filmfesztivál kísérőeseményeként Copel Moscu fesztiváligazgató nyitja meg.
 
A Hajnalodik 1956-2016 című tárlatot Czakó Zsolt tipográfus, grafikus tervezte. 
A kiállítás kurátorai: Bodnár Zita, Simándi Irén, Tulipán Éva.
 
A kiállítást az „1956-os Emlékbizottság” támogatja.
Partner: